De mogelijkheden van Wikrib

Wikrib wordt gebruikt in meerdere gemeenten binnen Nederland, de pilot versies zijn opgezet in één van de grote gemeenten.
Wikrib werkt simpel, snel en efficiënt voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Wikrib is in te zetten voor inspecties maar ook te gebruiken voor eventuele urenregistratie. Door de snel te openen rapporten en informatieoverzichten is er binnen korte tijd terug te koppelen aan melder of bewoner.

Een klein voorbeeld van wat er zowel in beeld gebracht wordt met het inspecteren van het klein riool.

 • Classificatie kolk- en huisaansluiting
 • Classificatie kolk
 • Soort kolk (straat- of trottoirkolk)
 • Verharding rondom kolk
 • Verharding inlaat hoofdriolering
 • Lozingspunt van kolk- en huisaansluiting
 • Soort kolk- en huisaansluiting
 • Classificatie stellaag
 • Illegaal aangesloten leidingen

Inmiddels zijn er door het programma Wikrib al meer dan 10.000 kolkleidingen in beeld gebracht.

Alle informatie wordt doorgestuurd aan de opdrachtgever, telefoontjes naar de servicemonteur zijn hierdoor overbodig.

Wikrib heeft de mogelijkheid 10 foto's toe te voegen per registratieformulier, de opdrachtgever kan op afstand meekijken naar het schadebeeld.

Programma in beeld

 • Het inspecteren gebeurt met een simpel maar geavanceerd registratiesysteem.
 • De medewerker werkt met de applicatie "Wikrib".
 • De vragen in de applicatie kunnen door de beheerder zelf worden gewijzigd zodat de vragen aansluiten op uw verwachtingspatroon.
 • Door deze digitale applicatie zijn alle bevindingen continue te volgen.

Voordelen op een rij

 • Stankklachten wegnemen door plaatsing van nieuw ontworpen gerecyclede, lichtgewicht stankafsluiters.
 • Minimale overlast voor bewoners.
 • Op elke gewenste locatie 24 uur per dag live meekijken in onderzoeksresultaten en revisiegegevens.
 • Transparante en snelle overdracht van gegevens.
 • Mogelijkheid tot direct intekenen middels een revisieprogramma.
 • Overzicht kolkleidingen geeft globaal beeld van huisaansluitingen.
 • Voorop lopen met structureel plannen.
 • Minimale inspanningen en toch alles digitaal in beeld gebracht.
 • Geen verrassingen meer tijdens een heftige regenbui na lange tijd van droogte.
 • Zoekwerk tijdens herstel uitgesloten.
 • Digitaal kostenoverzicht vóór een herstelopdracht.
 • Meerjarenplan aan te vullen middels de geïnventariseerde gegevens.

Locatie

Bezoekadres
Hudsondreef 6
3565AV Utrecht

Postadres
Hudsondreef 6
3565AV Utrecht